background

Kaş Ekimi

Tıpkı sakal ve bıyıkta olduğu gibi, kaç kısmında da zaman zaman kısmi yada genel dökülmeler meydana gelebilmektedir. Kadın erkek herkes için yüzün önemli bir karakteristiğini olan kaş konusunda özellikle kadınlar oldukça hassaslar. Boyama, dövme gibi yöntemlerle bu rahatsızlık giderilmeye çalışılsa da asla doğal kaşın yerini tutmamaktadır. Tıpkı saç, saka ve bıyıkta olduğu gibi kaş bölgesinde de ekim yapılarak bu problem giderilebilmektedir. Diğer bölgelere göre çalışma alanı çok daha ufak olan bölge için hızlı operasyonlar ve çabuk iyileşme süreleri öngörülmektedir.